Services

ถ่ายเอกสาร สี ขาวดำ

• ถ่ายเอกสาร สี – ขาวดำ ด้วยระบบ Digital Copy ที่มีความละเอียดสูง รวดเร็วและคมชัด

• รองรับปริมาณงานถ่ายเอกสารมากกว่า 100,000 แผ่นต่อวัน

• รองรับงานหลากหลายขนาด อาทิ A3, A4, A5, B5 และ F4


ปริ้นท์เอกสารสี ขาวดำ

• ปริ้นท์เอกสารสี – ขาวดำ คมชัดและมีความละเอียดสูง

ด้วยระบบ Digital Printing 4 สี

• รองรับงานทุกปริมาณงาน (Print on Demand)

ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ

• รองรับงานหลากหลายขนาด อาทิ A3, A4, A5, B5 และ F4


งานเข้าเล่ม

• รองรับงานเข้าเล่มทุกประเภท อาทิ สันห่วง สันลวด สันเกลียว

สันกาว สันรูด มุงหลังคา ไสกาวร้อน

• รองรับงานทุกปริมาณงาน (Make on Demand) ไม่มีขั้นต่ำ

• รองรับรูปเล่มหลากหลายขนาด


งาน Plot , Copy , Scan

• รองรับงาน plot แบบแปลน ขาว-ดำ ขนาดตั้งแต่ A2 – A0 ด้วยเครื่องที่มีความเร็วสูง คุณภาพคมชัด สามารถ plot ได้ทั้งในรูปแบบ file pdf และ autocad

• รองรับงานถ่าย แบบแปลน ขาว-ดำ ขนาดตั้งแต่ A2 – A0

• รองรับงาน scan ทั้งสี และ ขาวดำ แบบแปลนขนาดตั้งแต่ A2 – A0


งาน Digital Offset สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

• นามบัตร

• Catalogue

• งานแฟ้ม

• ใบปลิว โบรชัวร์ ต่าง ๆ