Docusmart Co.,Ltd (Copy Service Center)

บริษัทเปิดให้บริการงานด้านถ่ายเอกสาร มาเป็นเวลากว่า 10 ปี เครื่องถ่ายเอกสารของเราเป็นระบบ digital printing ทั้งงานถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และสี สามารถรองรับปริมาณงานถ่ายได้มากกว่า 100,000 แผ่นต่อวัน พร้อมบริการเข้าเล่ม ทุกประเภท อาทิ สันห่วง สันลวด สันเกลียว เย็บมุงหลังคา ไสกาวร้อน เป็นต้น และรวมถึงการจัดทำหนังสือ เอกสารการเรียนการสอน เอกสารประกอบการฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ
บริษัทของเรา ยึดถือความพึงพอใจของลูกค้า และความยุติธรรมของราคา เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเราเสมอ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ที่เราเตรียมไว้คอยบริการท่าน
“ครบครันทุกงานเอกสาร ราคาพึงพอใจ บริการเป็นกันเอง ส่งงานตรงเวลา”